Guide til torskefiskeri

Lidt om torsken

Torsken er en rovfisk som vidt udbredt i Østersøen, Nordsøen og det nordlige Atlanterhav. Torsken er en af de mest udbredte fisk i de danske farvande og er derfor en populær spisefisk og en fisk mange går efter at fange. Torsk som bliver fanget i de danske farvande, er typisk mellem 2-6 kg dog kan man fange torsk helt op til 10 kg. Dette er dog mest på dybere vand da ældre torsk typisk trækker længere ud mod det dybere vand jo ældre de bliver.

En af grunden til at torsken er så populær en spisefisk, er dens lækre lyse kød og det mere neutrale smag. Dette skyldes at kødet indeholder langt mindre blod end andre fisk, hvilket giver det lyser kød og den neutrale smag. Torsken er desuden en fisk uden for mange små ben hvilket gør at den er nem at rense selv for den uerfarne fisker. 

Desværre er der blevet færre og færre torsk i vandende omkring Danmark, og de torsk der fanges, er meget små i forhold til hvad der tidligere er blevet fanget. Derfor har man været nødsaget til at lave en kraftig reduktion i hvormang torsk der må fanges i Danmark, især i Østersøen. Vi håber alle naturligvis at denne begrænsing kan hjælpe med at få torskebestanden op igen,

Hvordan fanger man torsk?

For at fange torsken behøver man ikke noget vildt udstyr eller flere års erfaring, selv om dette ikke skader! Torsk kan fanges fra kysten, molen eller fra båd med en almindelig spinnestang og endegrej som orm, silde stykker eller blink. Kort sagt kan alle med en fiskestang fange torsk. Du kan læse vores guide til at vælge en spinnestang så du kan komme godt igang med dit torskefiskeri og herunder kommer jeg med konkrete anbefalinger til hvilket endregrej du skal bruge for at øge chancen for at fange torsk.

Men først lad os gå lidt mere i dybden i hvad torsk egentligt spiser.

Torskens primære fødeemner er muslinger, krebsdyr, orme og andre fisk som sild og tobis. Denne viden kan vi bruge i vores jagt på torsken – for kender man fiskens fødeemner, kender man også opskriften for at fange fisken. Torsken har et stort hoved og mund i forhold til resten af kroppen, derfor tager torsken også tit agn som er større end hvad man typisk vil tro at en fisk på den størrelse spiser.

Torsken elsker krebsdyr og andre småfisk som sild og tobis, som der findes en del af i farvandene omkring Danmark, derfor kan fiskene også vokse sig så store, især ude i det dybe vand hvor de helt store torsk holder til. Med denne information i tankerne kan man vælge endegrej som imitere torskens primære fødeemner.

Torskefiskeri med jigs

Jigs kan imitere både småfisk og krebsdyr, især jigs i røde/orange farver som fiskes helt på bunden kan få torsken til at være helt vild, da det er en rigtig god krabbe imitation.

Jigs som disse er særligt effektive til torskefiskeriet af flere grunde. Formen og farverne tiltrækker torsken da den minder om de byttedyr torsken naturligt jager, men en anden fordel er den måde en jig er opbygget på. Du kan købe jigs hvor selve krogen vender op mod ryggen, dette gør at når du fisker efter torsk, typisk langs bunden eller tæt på mole med sten, så sidder jiggen ikke fast, hvilket er en stor fordel.

Selv om videoen viser abborefiskeri kan samme metode bruges til torskefiskeriet med jig. Du kan naturligvis også spinne jiggen normalt ind som en spinner, dette gør at halen gør alt arbejdet, men min erfaring viser at jig metoden er mere effektivt. Men virker en metode ikke er det altid en god ide at variere ens fiskeri.

Torskefiskeri med blink

Fiskeri med blink efter torsk er også en populær fiskeform da det ikke kræver mange resurser ligesom jig fiskeriet. Fiskeriet forgår også på en lignende måde, man kaster blinket ud og enten spinner det ind eller fisker det som jigs. Fordelen med blink er at de oftest skinner godt da de er lavet af metal, og at man kan kaste længere med dem grundet deres tungere vægt. Blink kan desuden være lige så effektive som jigs. Personligt fortrækker jeg jigs da jeg føler at de giver lidt flere fisk, men spørger du andre fiskere kan de lige så godt foretrækker blink! Det er en smags sag hvad man foretrækker.

Nogle gode blink til torskefiskeriet fra moler kan være disse udvalgte blink som er afprøvet med held af adskillige fiskere.

 

Andet agn til torsk

Det er dog ikke kun jigs og blink som fanger torsk, og jeg har personligt haft meget held med at fiske med andre former for agn end netop disse. Naturlige agn som fiskestykker, orm og rejer er særdeles effektive til at fange torsk, især hvis man fisker fra moler hvor torsken typisk kommer tæt på.

Børsteorm og sandorm kan man typisk købe i små standere tæt på havne, eller i fiskeributikker som sælger fiskeudstyr. Sildestykker og rejer kan man købe hos den lokale købmand.

Torskefiskeri fra båd

En effektiv måde at fange torsk på, især de lidt større torsk som går på dybere vand, er fra båd eller kutter. Båden er et effektivt redskab da kaptajnen kan bruge sonar til at finde fiskestimerne, og man kan nå ud til det dybe vand hvor de helst store torsk gemmer sig.

Man kan ofte leje sig ind på fiskebåde som tager fiskere med på en fisketur efter specifikke fisk, og torsk er en af de mest populære fisk man kan tage på tur efter. De fleste havne har disse både hvor man kan leje sig ind.

Fra båd kan man fiske med jig og blink ligesom man kan fra kysten, men især en fiskeform er populær, som ikke kan lade sig gøre fra kysten eller molen.

Pirkefiskeri er nok den mest populære og effektive fiskeform fra båd. Man bruger typisk en pirkestang som er mere kompakt end en almindelig stang, grundet det tunge endegrej. Du kan finde anbefalinger til pirke stange på fiskestang guiden.

For enden bruger man en pirk, som også fungere som et tungt blink, og typisk har man 2-4 gummi dyr eller jigs over pirken, så man effektivt fisker med op til 5 agn.

Hvornår kan man fange torsk?

Torsken er en fisk som er mest aktiv om morgen og aften, hvor de trækker ind tættere på land for at jage småfisk. Jeg har fanget de fleste af mine torsk omkring solnedgang og en time efter. Her er torsken meget aktiv. Her har jigs oftet været det mest effektive agn til at fange torsk.

Kigger man på hvilke måneder er bedst til torskefiskeri er det tydeligt at se at torskesæsonen strækker sig fra efterår, over vinter og slutter i sent forår. Sommeren og september er de måneder hvor det er sværest at fange torsk, især fra kyster eller moler. De måneder hvor jeg har haft mest held til at fange torsk fra moler har været fra januar til slut marts og igen sen oktober til december.

Fredninger og mindstemål for torsk

Mindstemål for torsk er 35 cm, undtagen Kattegat og Skagerrak hvor mindstemål er 30 cm. Torsk har ikke en decideret fredning, men der er sat en EU-begrænsning på hjemtagning af torsk. Dette sker på baggrund af overfiskeriet på torsk som er sket siden 1950’erne. Torskebestanden er på et meget lavt niveau hvilket betyder at EU har måtte træde ind for at sikre artens overlevelse. Det står desværre slemt til med torsken, især i området omkring Øresund, her er de kraftigste begrænsninger i Danmark.

Man skal desuden have statens lystfisketegn for at kunne fange torsk – det kan du få her: https://fisketegn.fiskeristyrelsen.dk/fisketegn/common/frontPageShow.jsp