Catch And Release

Catch and Release er en filosofi inden for moderne, ansvarligt fiskeri, som spiller en kritisk rolle i bestræbelserne på at bevare fiskebestande og beskytte vandmiljøer. Dette koncept er særligt relevant i havørredfiskeri, hvor bevaring af en stærk, genetisk divers fiskebestand ikke kun er ønskeligt, men nødvendigt for artens langsigtede overlevelse. Dette afsnit uddyber, hvorfor disse praksisser bør følges og deres betydning for et bæredygtigt fiskeri.

Hvorfor praktisere Catch and Release ved Havørredfiskeri

Havørreder, en værdifuld art for både rekreative fiskere og det marine økosystem, står overfor diverse udfordringer, herunder habitat destruktion, forurening og klimaforandringer, som truer deres bestande, især i vandene omkring Danmark. Catch and Release ved havørredfiskeri sikrer, at voksne, gydemodne individer kan returnere til deres ynglepladser, hvilket er essentielt for at opretholde en sund genetisk variation og sikre artens fremtidige overlevelse. Praksissen giver fiskene en chance for at fortsætte deres livscyklus, bidrager til genopbygning af bestande og understøtter et bæredygtigt fiskeri, som kan nydes af fremtidige generationer. Det er især vigtigt at praktisere Catch and Release ved fangst af større havørreder, da hunnerne bærer mange flere æg end de mindre havørreder, og man derved potentielt frarøver havet mange flere havørreder.

Hjemtagning i Put and Take Søer

I modsætning hertil er hjemtagning af ørreder fra put and take søer det mest naturlige at gøre, selv om visse personer udøver Catch and Release her. Disse søer er designet til rekreativt fiskeri, hvor fisk sættes ud med det formål at blive fanget og hjemtaget. Hjemtagning fra disse vande hjælper med at regulere fiskebestanden, sikrer en god vandkvalitet og bidrager til den økonomiske levedygtighed af put and take fiskeri. Det er vigtigt at bemærke, at fisk i disse søer ofte ikke har samme reproduktive værdi som fisk i naturlige habitater, da de er opdrættet specifikt til fiskeri.

Balancen mellem Bevaring og Fiskeri

Fiskeri er jo i bund og grund en jagt på føde som vores forfædre gjorde. Nu kan vi jo købe mad i den lokale Føtex, hvilket også har gjort at flere og flere gør brug af Catch and Release, men det skal aldrig forstås på den måde at man absolut ikke må hjemtage fisk. Man skal heller ikke få dårlig samvittighed af dette.

Ved at tilpasse vores fiskeri metoder og praksis efter artens og miljøets krav, kan vi sikre en bæredygtig udnyttelse af vores fiskeressourcer. Dette kræver en bevidst indsats fra fiskerens side, inklusive en forståelse for, hvornår og hvorfor catch and release eller hjemtagning er den mest ansvarlige handling.

Ved at følge disse principper og praktisere ansvarligt fiskeri, kan vi alle bidrage til bevaringen af vores vandmiljøer og sikre, at fiskeri fortsat kan være en bæredygtig og nydelsesfuld aktivitet for alle. Dette fremmer en kultur af respekt for naturen og understøtter en langsigtede vision for fiskeri, der værner om både nuværende og fremtidige generationers interesser. 

Fordele ved Catch and Release

 • Bevaring af Fiskebestande: Ved at frigive fisk tilbage til deres habitat, sikres en bæredygtig bestand, som er kritisk for økosystemets sundhed.
 • Fremmer Bæredygtigt Fiskeri: Catch and Release opfordrer til ansvarlig fiskeri, hvilket sikrer, at fremtidige generationer også kan nyde fiskeri.
 • Støtter Forskningsindsats: Praksissen kan hjælpe med at indsamle data om fiskepopulationer, som kan anvendes i forskning og forvaltning.

Bedste Praksis for Catch and Release

Udstyr:

 • Fjern modhagerne på krogene. Dette er nok det vigtigste element, hvilket gør afkrogningen meget mere skånsom for fisken.
 • Vælg fiskestang og -linje, der passer til de fiskearter, du sigter efter, for at undgå unødig kamp og stress for fisken. En meget stresset og udmattet fisk, vil have det sværere ved at overleve en genudsætning.

Håndtering:

 • Gør dine hænder våde,, før du håndterer fisken, for at beskytte dens slimlag.
 • Undgå at røre ved fiskenes gæller og øjne.
 • Brug en krogløser for forsigtigt at fjerne krogen.

Genudsætning:

 • Sørg for, at fisken er livlig og klar til genudsætning; hold den i vandet, indtil den svømmer væk af sig selv.

Uddannelse og Viden:

 • Uddan dig selv og andre om vigtigheden af Catch and Release og dets bidrag til bevarelse af vandmiljøet.
 • Deltag i lokale bevaringsprojekter og fiskeriklubber for at fremme bæredygtigt fiskeri.

Catch and Release er mere end bare en fiskemetode; det er en etisk tilgang til fiskeri, der respekterer naturen og dens skabninger. Ved at følge de bedste praksis og anvende det rette udstyr kan lystfiskere bidrage væsentligt til bevaring af fiskebestande og sundheden i vores vandveje. Som fiskere har vi et ansvar for at sikre, at vores hobby ikke kun giver os glæde og rekreation, men også beskytter og bevarer de naturlige ressourcer for fremtidige generationer. Lad os sammen arbejde mod en mere bæredygtig fiskepraksis, hvor Catch and Release spiller en central rolle i vores fiskeriaktiviteter.

Aldin Glavas

Aldin Glavas

Lystfisker

Mit navn er Aldin Glavas og jeg har fisket siden jeg var 6 år gammel, dvs. næsten 30 års erfaring med fiskeri. Hvad der startede ved den lokale Put & Take og i Gudenåen, har udviklet sig til en livsstil hvor fiskeri fylder en stor del af mit liv. I starten var målet at fange Put & Take ørreder og aborre i Gudenåen, nu har det udviklet sig til fiskeri efter stort set alle fisk. Primært fisker jeg med fluestang efter havørreder på Sjælland, men der er også tid til fiskeri efter fladfisk fra mole og båd, fiskeri efter torsk og sej og der er stadig tid til at tage til den lokale Put & Take.