Fiske uden fisketegn

Langt størstedelen af befolkningen ved at for at fiske i vores åer, fjorder og have så skal man have det statslige fisketegn. Alle over 18 år og som endnu ikke har nået alderen hvor man kan få folkepension skal altså have fisketegnet for at kunne lovligt fiske i vores vande. 

For at købe fisketegnet kan du gå herind – og bestille det.

Der er dog undtagelser hvor man kan fiske uden at have det statslige fisketegn. 

Der er en undtagelse hvis du bor tæt på ferskvand og lyder sådan:

  • Ejeren og resten af husstanden af den grund, der ligger nærmest ved det ferskvand, der bliver fisket i.

Hvis jeg har forstået det korrekt betyder det at personer i husstanden som er tættest på det fiskevand hvor du vil fiske, kan fiske uden fisketegn.

Den anden måde at fiske uden fisketegn, er at fiske i en Put & Take sø. Disse søer er privatejede og tager oftest betaling for at man kan fiske der i nogle timer, det koster selvfølgelig men man behøver ikke at have det statslige fisketegn hvilket også gør disse søer populære.

Hvad bruges pengene til?

Når man betaler for det statslige fisketegn så betaler man for mange gode tiltag som Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fiskeristyrelsen igangsætter. Pengene fra salg af fisketegn er ca. 30.mio kr. om året og de går til fiskeplejer, udsætninger af fisk, restaurering af vandløb og meget andet for fiskenes velfærd. 

Dvs. at de penge vi alle betaler i form af fisketegn, får vi glæde af igen med flere fisk i vores vandløb.

Du kan læse meget mere her.