Guide til fiskeri efter havørreder

Havørreden er en fisk i lakseslægten, og er en af de mest eftertragtede fisk, man kan fange i de danske farvande. Hvert år er der flere
tusinde fiskere, som står ved de danske kyster, fjorde eller åer og fisker efter denne eftertragtede fisk. Havørreden kan fanges på et bredt udvalg af agn lige meget, hvor du fisker, derfor er dette fiskeri også nemt at tilgå.

Med en almindelig spinne stang og havørred blink, er du faktisk klar til at fange havørreder, det gælder dog om at vælge de blink, som
havørrederne er mest tiltrukket til, for at øge ens chance for at fange havørreder. 

Lidt om havørreden

Havørreden er en del af lakseslægten, og er den variation, som findes i havene rundt omkring Danmark. Selv om havørreden tilbringer det meste af sit liv i saltvand, bliver den faktisk født i ferskvand. Havørreder som er klar til at gyde trækker op i fersk vand, hvor de finder små åer og bække til gydning. Jo mindre bækken er jo større chancer, er der for at de små ørreder overlever. Når den lille ørred trækker ud i havet, efter 1-3 år, gennemgår den en proces som hedder smoltifikation. Dette gør ørreden i stand til at overleve i det salte vand i havet. Havørreden skal kunne udskille salt, hvis saltindholdet i vandet er for højt, og udskille vand hvis saltindholdet er for lavt.

Som nævnt tidligere trækker havørreder op i små bække og åer for at gyde. Denne periode begynder i det tidlige efterår, herunder omkring september. Dog kan større havørreder allerede begynde deres gydevandring i juni og juli. Ørreder der skal gyde ændrer typisk også farve fra den sølv og blanke farve til en mere brunlig farve. 

Havørredens fødeemner

Havørreden er en rigtig jæger, og den spiser derfor alt, hvad den kan komme i nærheden af. Dens form og kraftige hale gør, at den kan fange selv de hurtigste byttedyr i havet. Hvad havørreden spiser afhænger dog også af dens vægt, de helst store ørreder foretrækker større byttedyr som sild.

Havørreder spiser alt hvad havet og fjorden kan tilbyde, herunder bl.a. tanglopper, kutlinger, hundestejler, rejer, børsteorm, tobiser, sild og andre småfisk. Dette er vigtig viden, når man vil ud og fange en havørred. Man skal derfor vælge agn, som ligner et af havørredens bytter.

Når jeg selv er ude og fiske, går jeg typisk et par skridt ud i vandet og venter stille. Efter et par minutter vil der vrimle med smådyr og småfisk. På den måde kan man se, hvilke byttedyr der er på den plads du står på, og så kan der vælges agn ud for det.

Er der ingen småfisk og smådyr som viser sig efter et par minutter, så kan det tyde på, at der ikke er nok bytte til havørreden, og man kan overveje om man skal finde en anden plads.

Havørred guide video

Gordon Henriksen har lavet en god havørred guide på youtube sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund. Videoen kan du se her.

Hvor fanger man havørreder?

Hvor fanger man havørreder? Som nævnt tidligere, er havørreden en saltvandsfisk, derfor kan du fange denne ved kyster og det åbne hav omkring Danmark. Det er også muligt at fange havørreden i fjorde og åer, hvor den trækker op for at gyde. Kort sagt kan du fange havørreder i næsten al vand i Danmark, undtagen søer. Afhængigt af vejret og årstiden er det nemmere at fange havørreder nogle steder end andre. Dog er der nogle steder som fisker godt hele året.

Havørreder om vinteren

Havørreder trækker oftest op i de varmere fjorde og små bække for at gyde om vinteren. Derfor har du størst chance for at fange havørreder i fjorde i de kolde måneder. Husk altid at der er fredning på havørreder i gydedragt fra 15. november til 15. januar. Det er dog tilladt at fange overspringere, dvs. havørreder der springer gydningen over det år. De kendetegnes ved deres helt blanke og sølvfarve.

Nedfaldsfisk som fanges uden for fredningsperioden bør dog genudsættes. Nedfaldsfisk er fisk der har været oppe og gyde, og er på vej ud til det åbne hav for at jage. Disse fisk er typisk meget tynde og indeholder ikke meget kød.

Havørreder om vinteren er ikke særligt aktive grundet den lave mængde af føde og det kolde vand. Havørrederne i vinterperioden jager ofte i stimer så er du heldig med at finde en stime kan du opleve noget fremragende fiskeri. I de kolde måneder er det skarpe farver der virker bedst, hvad enten du fisker med blink, gennemløber eller flue. De stærke farver tiltrækker havørrederne som typisk er dovne i det kolde vand. 

 

Havørreder om foråret

Foråret er den årstid, hvor havørredfiskeriet er på sit bedste. Her trækker de sultne havørreder fra fjordene ud i det åbne hav, og æder sig fede i fjordens og havets dyreliv. Tanglopper, rejer, børsteorme og meget andet bliver spist af de sulte havørreder. Havørrederne i foråret bliver mere aktive i deres jagt på bytte, og her kan opleves rigtig godt fiskeri i fjorden, men også i kysten i april og maj.

Fiskeriet i foråret kan være rigtig godt, hvis du altså finder fiskene. Derfor er det vigtigt hele tiden at være i bevægelse. Mærker du ikke fisk inden for en time eller to, gælder det om at komme videre og finde en ny fiskeplads. Det kan være nok at gå 1 km længere væk, men andre gange skal man køre 5-10 km væk og finde en helt ny plads.

I starten af foråret hvor vandet stadig er koldt, kan man med fordel fiske hele dagen, men jo varmere vandet bliver, kan man benytte sig af aften eller morgenfiskeri. Når maj kommer, har jeg oplevet det bedste fiskeri omkring solopgang og solnedgang. Det er især dage, hvor vejret skifter fra varmt til koldt eller omvendt, som har givet det bedste fiskeri.

Midt i marts måned vil man kunne opleve at børsteormene sværmer. Dette sker i et meget lille vindue i marts, hvor børsteormene kommer op af jorden, hvor de bor for at sværme/formere sig. Lige i denne periode kan man opleve et helt vildt havørredfiskeri grundet den store mængde børsteorm i vandet. Her gælder det om at komme ud og fiske med agn, der ligner børsteorm. Fisker du med flue, så gælder det om at fiske med børsteorms fluer eller fluer, som er lange og ligner en børsteorm. Spinnefiskere kan fiske med aflange blink som også ligner børsteorm, eller fiske med bombardaflåd og en børsteormsflue. Du kan med fordel også fiske med flåd og friske børsteorm.

Gennemløbs blink til havørredfiskeri i foråret

 
Savage Gear er et dansk brand som laver fiskeudstyr i særklasse. De er kendte for at producere endegrej, som fungerer perfekt til at fange havørreder. Sandeel er et gennemløbs blink, som er et af deres nyeste påfund. Sandeel er en 3D scanning af en rigtig tobis. De har desuden nær studeret tobisens bevægelser, for at lave et blink som imiterer en rigtig tobis. Resultatet er dette gennemløbs blink som fanger havørreder på stribe. Blinket bevæger sig i en blød S kurve når du spinner, og ved spinstop flagrer den lokkende i vandet.
 
Sandeel blinket fås i forskellige størrelser, og selv de mindre 11g blink kan kastes langt, grundet den aerodynamiske krop.
Blinket er produceret i stærkt ABS plastik, hvilket garanterer en lang levetid.
 
Dette gennemløbsblink, er et af mine favoritter og er altid et sikkert hit på kysten eller i fjorden. Du kan desuden fange andre fisk, som hornfisk, med blinket.
 
Fordele: 
 • Virkelighedstro blink
 • Levende bevægelser i vandet
 • Mange farvevalg – farver kan ses langt i vandet
 • Gennemløbsblink sikrer flere landede fisk
 • God kastelængde selv ved lette blink
 • Et af markedets bedste havørred blink

Ulemper:

 • Prisen er lidt høj for et blink
 
 
 

Fluer til havørredfiskeri i foråret

Der findes et utal af fluer man kan vælge mellem, når man skal fiske med flue efter havørreder. Men de seneste par år er der især en type flue som er blevet mere og mere populær, især i forårs månederne. Fluen er pattegrisen, og trods navnet, så ligner fluen en reje. 
Fluen fås i mange forskellige farver, men det er især de lyserøde, røde og orange farver, som er de mest effektive. Fluen fiskes ved små ryk, hvorefter man lader fluen falde inden man giver den et nyt ryk. Dette efterligner rejens rigtige bevægelser i vandet, og fiskene har svært ved at modstå dette. Fluen kan også effektivt fiskes som ophænger, dvs. man binder den på sit blink, ca. 50-70 cm. foran blinket, på et 20-30 cm forfang.
 
Fordele:
 • Udseende ligner en reje på en prik
 • Gang i vandet minder om en reje
 • Små hår i siden giver vibrationer i vandet
 
 
 

Havørreder om sommeren

Sommerfiskeri efter havørreder kan være udfordrende, da de for det meste findes ude ved de åbne kyster. Vandet på denne tid af året er godt varmet op, hvilket havørrederne ikke er så glade for. Derfor er natfiskeri eller det helt tidlige morgenfiskeri den bedste måde at fange havørreder på. Midt på dagen hvor solen står højt og vandet er varmt, søger havørrederne ud på dybere og køligere vand. Når solen er på vej ned, søger havørrederne tættere mod land og de fødeemner, der er på lavere vand. Det er netop i denne periode, du har mulighed for at fange havørreder ved kysten. Sommeren er også den periode, som ofte giver store fisk. Fiskene har hen over foråret spist sig tykke samt store, og det er derfor ofte muligt at fange fisk over de 50 cm.

Fisker du om aftenen og i de mørke timer, er mørkt agn som går højt i vandet bedst. Det skyldes det manglende sollys og de mørke agn vil fremstå tydeligt, når fisken kigger nedefra.

Jo længere man kommer i sommeren jo sværere bliver det at få fisken til at hugge, derfor kan man med fordel skifte over til lidt mindre blink for at få fisken til at hugge.

Wobler til havørredfiskeri om sommeren

Sommerfiskeriet forgår typisk i nattetimerne eller tidlig morgen. Det vigtigste er at fiske når vandet er koldt, og når det er mørkt. Derfor er det også vigtigt at finde noget agn, som går højt og som viser en tydelig silhuet. Denne wobler fra Savage Gear er et godt bud på agn som kan bruges til sommerens natfiskeri. Wobleren har en god gang i vandet og synker langsomt, hvilket gør det muligt at fiske den højt.

Fordele:

 • Naturtro imitation af sild
 • Naturlig gang i vandet
 • Synker langsomt hvilket gør det muligt at fiske den i overfladen
 • Nem at kaste
 
 
 

Havørreder om efteråret

Efteråret tilbyder et meget godt fiskeri efter havørreder både på kysten i de tidlige efterårsmåneder, men også i fjorden sidst på året. Det er i efteråret havørreder begynder at vandre op i fjordene og åerne for at gyde. Derfor er det muligt at fange to forskellige slags havørreder i denne periode. Den blanke havørred bliver ved de åbne kyster, men kan dog også komme ind i fjordene. Den blanke havørred vil være 40-50 cm og er blank fordi den springer årets gydning over. Den farvede havørred skifter farve til en mere brunlig gydedragt. Det er typisk større fisk, som trækker op i bække og åer for at gyde. Bemærk at fredning på disse fisk starter 15. november.

Fiskene kan være kræsne i starten af efteråret, men jo koldere vandet bliver, jo mere aktive bliver de i deres søgen på føde. I starten af efteråret vil man have mest held med at fiske aften og morgen, ligesom over sommeren. Jo koldere vejret bliver, jo mere ofte vil du kunne fange fisk midt på dagen.

Efteråret er også kendetegnet ved, at fiskene er mere spredt og går ikke i store stimer, som man kan se i foråret og sommeren.

Blink til havørredfiskeri i efteråret

 
 
Havørredfiskeriet kan være udfordrende i efteråret, da fiskene går mere spredt og er mere kræsne. Min erfaring er, at fiskene er mere villige til at hugge hvis man fisker med mindre agn. Derfor er den tidligere omtalte Savage Gear Sandeel i en 11 g størrelse et perfekt valg. Sandeel er et godt valg til disse måneder grundet dens lokkende gang i vandet og dets udseende, som ligner en tobis på en prik. Mange danske fiskere, fisker med Sandeel med stor succes, så agnet er gennemtestet både på kysten og i fjorden.
Fordele: 
 • Virkelighedstro blink
 • Levende bevægelser i vandet
 • Mange farvevalg – farver kan ses langt i vandet
 • Gennemløbsblink sikrer flere landede fisk
 • God kastelængde selv ved 11 g som er anbefalet til efteråret
 • Et af markedets bedste havørred blink

 

 
 

Spinfiskeri efter havørreder

En anden populær fiskeform efter havørreder er spinfiskeri, hvilket inkluderer agn som blink, gennemløbs blink, bombardaflåd med fluer, woblere og spinnere. Med spinfiskeri har du mange muligheder for at fange havørreder både ved kyst og fjord, og udvalget af endegrej er næsten uendeligt.

De seneste par år har der været en stor udvikling i endegrej specifikt udviklet til havørreder. Snorrebassen, Sandeel og mange andre blink er specielt udviklet til havørreder, og der er næsten altid fangst, når man fisker med disse.

Fordelen ved at fiske med en spinnestang, er at du kan benytte fluer. Dette kan gøres ved enten at binde dem som ophængere på blink, eller ved at fiske fluerne efter et bombarda flåd. At fiske med en ophænger flue med et blink giver en kæmpe fordel da fisken nu kan vælge mellem fluen eller blinket.

Spinnestang til havørredfiskeri

En god allround fiskestang til havørreded, er denne fra Abu. Fiskestangen er en 9′ stang med en ideel kastevægt til havørred fiskeri. Kastevægten er 8-32 g hvilket rammer næsten alt endegrej, man kunne benytte til havørred fiskeri.

Fordele:

 • Lavet i kulfiber hvilket giver højere fleksibilitet og bedre styrke
 • Kastevægten er 8-32 g på 9′ fod eller 8-36 g på 10′ fod – ideelt til kystfiskeri
 • God pris på en god spinnestang
 • Ideel til mange fiskeformer

 

 

Fluefiskeri efter havørreder

Fluefiskeri efter havørred har i mange år været en fiskeform, som har været populær i Danmark og i udlandet. Der er flere grunde til, at netop fluefiskeri er så populært, men de to største grunde hertil er særligt, den lette fluefiskestang og fluerne man fisker med. Fluestængerne er meget fleksible og lette, hvilken giver fiskeren en helt utrolig ”fight” med fisken, som man ikke får nogen steder. Den anden grund til at fluefiskeri er så populært, er de fluer man fisker med. Fluerne er noget af det mest naturtro agn, man kan fiske med, og derfor er fiskene vilde med det. Desuden kan fluerne variere så meget, at de kan dække næsten alle af havørredens fødeemner. Rejer, børsteorm, hundestejler og meget mere findes i flueudgaver, og derfor kan man finde fluer, der kan dække hele årets fiskeri.

Fluerne kan desuden præsenteres og indtages på en mere naturlig måde, hvilken kan give flere fisk for de erfarne fluefiskere. Med flue kan du desuden fiske over lavt vand og vand, hvor der kan være tang og lignende som kan give udfordringer for spinfiskere.

Fluestang til havørred fiskeri

Fluefiskeri efter havørred er en af de mest populære fiskeformer i Danmark. Derfor er der mange der ønsker at komme igang med dette, uden at vide hvor de skal starte. Med denne fluestang fra Greys får man en rigtig god fluestang for pengene. Den er begyndervenlig da den er lidt mere fleksibel end andre fluestænger, og så findes den i mange størrelser. Stangen er lavet i High Grade kulfiber, som sikrer en lav vægt, men en stærk stang.

Personligt ville jeg vælge en 9′ stang i klasse 5# eller 6#. Her får du en god allround stang som kan bruges til kyster, fjorde og Put & Take søer. Dog vil du have svært ved at bruge stangen til at fange de helt store laks.

Fordele:

 • Stærk stang lavet i High Grade kulfiber
 • Mange størrelser at vælge imellem
 • Stangen er let og fleksibel
 • God begynder fluefiskestang
 • Klasse 5# og 6# er perfekt til havørred fiskeri.
 
 
 

Fredninger og mindstemål

Da havørreden er en populær fisk, og en fisk som er udfordret på gydepladser, overfiskeri og lignende områder, har man valgt at sætte mindstemålet på 40 cm. Rundt omkring i landet kæmper mange lokale fiskeriforeninger med at udsætte små havørredsmolt, som skal sikre at der findes et tilfredsstillende antal havørreder i farvande omkring Danmark. Når fiskene bliver omkring de 40 cm. begynder de at gyde, derfor har man valgt at indføre et mindstemål der, så fiskene har haft en mulighed for at gyde og skabe flere ørreder.

Fredningen på havørreder starter den 15. november og gælder til den 15. januar. Det er i perioden hvor havørreder trækker op i mindre bække for at gyde, og skal beskyttes mod overfiskeri, for at garantere fremtidige generationer af ørreder.