Fiskeri på kysten

Er man typen der godt kan li at fiske i havet, men ikke har en mole eller havn i nærheden? Så er det godt at vi i Danmark har over 8.000 km kyst – hvoraf langt størstedelen er fiskeklar. Der kan være mange grunde til at man fortrækker at fiske fra kyst frem for mole – men en ting er sikkert, kystfiskeri giver noget af den smukkeste fiskeoplevelse man kan ønske sig her i landet.

Fiskeri fra de danske kyster giver næsten samme fiskeoplevelse som fiskeri fra de danske moler, da man fisker i samme hav som man ville gøre hvis man fiskede fra molen, derfor kan man naturligvis også fange de samme fisk som man kan fra havn eller mole. Men vælger man at fiske fra kysten har det en række både fordele og ulemper sammenlignet med fiskeri fra mole eller havn.

Som nævnt i fiskeri fra mole, afsnittet, er de fisk man typisk kan fange fra kysten:

 • Fladfisk (skrubber, rødspætter, isinger)
 • Torsk
 • Sej
 • Hornfisk
 • Makrel
 • Sild
 • Havørred
 • Laks

Selv om denne side hedder fiskeri fra kyst, dækker den også fisker i fjorde da de minder meget om hinanden, dog er fjordfiskeri typisk mere begrænset da udvalget af fisk er mindre.

Udstyr til kystfiskeri

Jeg anbefaler at du køber en spinnestang i længden 7-9 fod med en kastevægt på 50-100 g. Hvis du fisker med fladfiskeforfang efter fladfisk.

Hvis du spinfisker, så er kastevægt op til 30g helt fint.

Du skal helst gå efter en 9 fod stang, da det giver dig mere kontrol over kast og fisk som er kroget. Desuden gå efter et fastspolehjul ca. str. 3000.

Endegrej:

 • Fladfiskeforfange
 • Sildeforfang
 • Blink
 • Kystfluer
 • Bombarda flåd
 • Jigs
 • Orm (sandorm, børsteorm, regnorm)
 • Krebs eller rejer

Fiskeri efter fladfisk fra kysten

For at fange fladfisk fra kysten kræver det samme fiskeudstyr som hvis du skulle fange dem fra mole eller havn. Som endegrej vil jeg helt klart anbefale at bruge børsteorm eller sandorm for størst chance for at fange fladfisk. Jeg vil anbefale at man finder et sted hvor der er meget sandbund, da fladfisk foretrækker dette.

Størst chance for at fange fladfisk ved kysten vil typisk være det sene forår, hen over sommeren og til midten af efteråret. Maj og september er de måneder hvor jeg har haft mest held med at fange fladfisk fra kysten, så der vil jeg anbefale at man fisker.

rødspætte

Guide til fladfisk fiskeri

Læs fladfisk fiskeri guiden og bliv bedre til at fange fladfisk!

Fiskeri efter torsk fra kysten

Fisker du efter torsk bør du sigte efter at fiske i de sene efterårsmåneder. Det er især oktober og november hvor der er størst chance for at fange torsk på kysten – især de helt store torsk bliver fanget i disse måneder. Det bedste agn du kan bruge for at fange torsk, er efter min mening woblere eller blink i stærke orange farver. Grunden til dette er at torsk elsker at spise krebs, og har du et blink eller wobler i samme farve som krebs, så har du stor chance for at fange dem. Jeg har ofte fanget torsk, og fundet maven fuld af krebs – dette understøtter bare teorien om at hvis man vil fange torsk, så brug noget der ligner krebs.

Fisker du efter sej, er fremgangsmåden den samme som hvis du vil fange torsk, dog anbefaler jeg at man fisker fra moler og havne hvis man gerne vil fange sej.

 

Guide til Torskefiskeri

Læs torskefiskeri guiden og lær hvordan du kan fange torsk i Danmark.

Fiskeri efter sild fra kysten

Sild kan fanges i foråret samt efteråret. Foråret er det tidspunkt hvor jeg fortrækker at fiske efter sild. Det kan være en udfordring at fange sildene fra kysten, men det kan lade sig gøre. Dog vil jeg anbefale at du finder en havn nær dig og fisker efter sildene der. Læs mere om fisker efter sild fra mole.

sild

Guide til sildefiskeri

Læs sildefiskeri guiden og bliv bedre til at fange sild!

Fiskeri efter hornfisk fra kysten

Fiskeri efter hornfisk er populært blandt de danske lystfiskere, det er især i forårsperioden man kan fange hornfisk på de danske kyster. Hornfisk kommer i stimer og det gælder om at være ude med snøren hvis man vil fange hornfisk. Hornfiskene kommer i stimer, i en meget kort periode hvert år, derfor gælder det om at være ude når man hører at der fanges hornfisk i ens lokalområde. Sæsonen for hornfisk dør ud i sensommeren, men det gode fiskeri i foråret og sommeren betyder at alle, selv den mest uerfarne lystfisker kan fange fisk i denne periode.

hornfisk

Guide til hornfiske fiskeri

Læs hornfiske fiskeri guiden og bliv bedre til at fange hornfisk!

Fiskeri efter havørred fra kysten

Havørreden er en fisk som tilhører ørred familien, og findes hovedsageligt i havet og fjorde langt størstedelen af dens liv, og det er også her man kan fange den.  En havørred fødes i små vandløb og bække, hvor de voksne havørreder trækker op for at gyde. De voksne fisk prøver at komme så langt op i vandløbene som muligt da det mindsker truslen mod de små ørreder der fødes. Hunnen lægger æggene i grus og sand hvorefter hannen befrugter dem. I perioden hvor havørrederne gyder, er der også indført fredning mod fangst af havørreder i gydegrat – dvs. ørreder som har rogn i sig.

Denne fredning strækker sig fra den 16. november til den 15. januar. Det er dog stadig muligt at fange havørreder, dog må de ikke være i gydedragt. Man kan nemt se fisk der er i gydedragt da de ændrer farve og bliver mere gule og brunlige. Havørreder i deres oprindelige farve, sølv, kan stadig fanges og dette gøres typisk ved kysterne.

Havørreden er en fisk som til tider kan være ekstrem kræsen og andre gange bide på alt hvad den ser. Derfor kan det også være en udfordring at fange fisken mange gange – og mange fiskere har måtte gå tomhændede hjem.

Havørreder kan fanges på mange forskellige måder, men det er især fluer og blink der fanger flest havørreder her i Danmark.

Min anbefaling vil være at fiske med et bombarda flåd med kystfluer, da jeg har bedst erfaring med dette når det kommer til havørred fiskeri. Det er især månederne april, maj og oktober som er de bedste når det kommer til havørred fiskeri.For at fange fladfisk fra kysten kræver det samme fiskeudstyr som hvis du skulle fange dem fra mole eller havn. Som endegrej vil jeg helt klart anbefale at bruge børsteorm eller sandorm for størst chance for at fange fladfisk. Jeg vil anbefale at man finder et sted hvor der er meget sandbund, da fladfisk foretrækker dette.

Størst chance for at fange fladfisk ved kysten vil typisk være det sene forår, hen over sommeren og til midten af efteråret. Maj og september er de måneder hvor jeg har haft mest held med at fange fladfisk fra kysten, så der vil jeg anbefale at man fisker.

Guide til havørredfiskeri

Læs havørredfiskeri guiden og lær hvordan man kan fange havørred og hvilket agn er bedst!