Roskilde Fjord

Roskilde Fjord byder på smuk natur og gode fiskepladser til mange forskellige slags fisk. Men det er især havørreder, hornfisk og makrel der fiskes mest efter. Roskilde fjord byder på noget spændende fiskeri hvor du kan fange fisk året rundt, både i bunden af fjorden ved Roskilde og helt nordpå ved Kulhuse hvor den går sammen med Isefjorden. 

Fjorden har forskellige bundforhold afhængigt af hvor i fjorden du befinder dig, men for det meste er det lidt stenet bund, med blæretang og sand. 

Da Roskilde Fjord er kort kørsel fra København er det en fjord som er velbesøgt til tider, men det er stadig muligt at finde steder hvor du kan fiske i fred. Om sommeren er områderne omkring Jyllinge og Frederikssund godt fyldte med fiskere som prøver at fange hornfisk og makrel.

Find gode fiskepladser i Roskilde Fjord ved at bruge mit kort over fiskepladser.

 

Fiskepladser i Roskilde Fjord

Roskilde Fjord er et af mine mest besøgte steder, især når det gælder havørred og hornfisk fiskeri, derfor vil mange af mine ture også gå dertil. Jeg vil så vidt muligt prøve at fiske forskellige steder i fjorden så i kan se de mange fiskepladser som fjorden byder på.

Jeg vil beskrive pladserne så godt som muligt og de forhold jeg fisker under. På den måde vil i måske kunne danne jer et overblik over hvornår fiskene bider og i hvilke forhold.

Salvadsparken

Salvadsparken er en af de mest kendte pladser i Roskilde Fjord og med gå grund. Der bliver fanget fisk året rundt på denne plads, selv i de varme sommer måneder. Pladsen har en parkeringsplads men da Hove Å har sin udmunding her, kræver det en gåtur på 500 m før man må fiske på denne plads. Bemærk at der er fredningsbælter både nord og syd for selve fiskepladsen.

Det er en god plads til især havørredfiskeri, men det er dog også muligt at fange hornfisk og makrel fra maj – august.

Bunden består primært af sand og sten med blæretang og ålegras, dvs. det er perfekt bund til havørreder. Det er en kort køretur fra København hvilket nok også er grunden til at det er så populær en plads.

Salvadsparken - Juli 2022

En aftentur til Salvadsparken en juli aften, efter en hel dag med stærk blæst fra vest. Vandstanden er høj og solen er på vej ned, gemmer det bølgede vand på havørreder?

Bolund

Salvadsparken er en af de mest kendte pladser i Roskilde Fjord og med gå grund. Der bliver fanget fisk året rundt på denne plads, selv i de varme sommer måneder. Pladsen har en parkeringsplads men da Hove Å har sin udmunding her, kræver det en gåtur på 500 m før man må fiske på denne plads. Bemærk at der er fredningsbælter både nord og syd for selve fiskepladsen.

Det er en god plads til især havørredfiskeri, men det er dog også muligt at fange hornfisk og makrel fra maj – august.

Bunden består primært af sand og sten med blæretang og ålegras, dvs. det er perfekt bund til havørreder. Det er en kort køretur fra København hvilket nok også er grunden til at det er så populær en plads.