Fiskeri i Roskilde Fjord

Roskilde Fjord byder på smuk natur og gode fiskepladser til mange forskellige slags fisk. Men det er især havørreder, hornfisk og makrel der fiskes mest efter. Roskilde fjord byder på noget spændende fiskeri hvor du kan fange fisk året rundt, både i bunden af fjorden ved Roskilde og helt nordpå ved Kulhuse hvor den går sammen med Isefjorden. 

Fjorden har forskellige bundforhold afhængigt af hvor i fjorden du befinder dig, men for det meste er det lidt stenet bund, med blæretang og sand. 

Da Roskilde Fjord er kort køretur fra København, er det en fjord som er velbesøgt til tider, men det er stadig muligt at finde steder hvor du kan fiske i fred. Om sommeren er områderne omkring Jyllinge og Frederikssund godt fyldte med fiskere som prøver at fange hornfisk og makrel.

Find gode fiskepladser i Roskilde Fjord ved at bruge mit kort over fiskepladser.

 

Fiskeri efter havørred i Roskilde Fjord

Da jeg primært fisker efter havørreder, har jeg også mest erfaring med havørredfisker i Roskilde Fjord, og de pladser jeg besøger er primært for at fange havørreder. Dog har jeg også fanget masser af hornfisk og makrel i Roskilde fjord.

Roskilde Fjord er en fjord som indeholder masser af havørreder, både havørreder som udsættes som ørredsmolt, eller en naturlig forekomst af havørreder.

Fiskepladser i Roskilde Fjord

Roskilde Fjord er et af mine mest besøgte steder, især når det gælder havørred og hornfisk fiskeri, derfor vil mange af mine ture også gå dertil. Jeg vil så vidt muligt prøve at fiske forskellige steder i fjorden så i kan se de mange fiskepladser som fjorden byder på.

Jeg vil beskrive pladserne så godt som muligt og de forhold jeg fisker under. På den måde vil i måske kunne danne jer et overblik over hvornår fiskene bider og i hvilke forhold.

Salvadsparken

Salvadsparken er en af de mest kendte pladser i Roskilde Fjord og med gå grund. Der bliver fanget fisk året rundt på denne plads, selv i de varme sommer måneder. Pladsen har en parkeringsplads men da Hove Å har sin udmunding her, kræver det en gåtur på 500 m før man må fiske på denne plads. Bemærk at der er fredningsbælter både nord og syd for selve fiskepladsen.

Det er en god plads til især havørredfiskeri, men det er dog også muligt at fange hornfisk og makrel fra maj – august.

Bunden består primært af sand og sten med blæretang og ålegras, dvs. det er perfekt bund til havørreder. Det er en kort køretur fra København hvilket nok også er grunden til at det er så populær en plads.

Salvadsparken - Juli 2022

En aftentur til Salvadsparken en juli aften, efter en hel dag med stærk blæst fra vest. Vandstanden er høj og solen er på vej ned, gemmer det bølgede vand på havørreder?

Bolund

Salvadsparken er en af de mest kendte pladser i Roskilde Fjord og med gå grund. Der bliver fanget fisk året rundt på denne plads, selv i de varme sommer måneder. Pladsen har en parkeringsplads men da Hove Å har sin udmunding her, kræver det en gåtur på 500 m før man må fiske på denne plads. Bemærk at der er fredningsbælter både nord og syd for selve fiskepladsen.

Det er en god plads til især havørredfiskeri, men det er dog også muligt at fange hornfisk og makrel fra maj – august.

Bunden består primært af sand og sten med blæretang og ålegras, dvs. det er perfekt bund til havørreder. Det er en kort køretur fra København hvilket nok også er grunden til at det er så populær en plads.

Den gamle jernbanebro ved Frederikssund

Den gamle jernbanebro ved Frederikssund kan byde på noget super fiskeri, især efter hornfisk. Begge sider af dæmningen fisker utrolig godt fra maj til september, når hornfiskene kommer ind i fjorden, du kan dog fange havørred årer rundt.

Den nordlige side er den side som efter min mening fisker bedst, det er her jeg har fanget flest hornfisk. Man fisker over sandbund og spredt ålegræs og blæretang. Dybden varierer mellem 50-150 cm hvor man kaster. Jo længere man når ud til spidsen jo dybere bliver det. Personlig plejer jeg at fiske de sidste 200 meter op til spidsen af dæmningen. Om sommeren kan der være utrolig mange mennesker, hvilket man skal være forberedt på.